Fotoutställning i Angarn våren 2017

Den 2:e april kommer Össeby fotogrupp hålla vernissage för sin tredje fotoutställning.

Vi har valt två teman: 

  • Ljus och mörker i livet 
  • Identitet

Den här gången kommer även utvalda foton att användas i en gudstjänst samma dag

under temat Ljus och mörker i livet.


Du som vill bidra med fotografier, antingen för fotoutställningen eller för gudstjänsten eller bägge är välkommen att skicka in dessa med e-post till info@ossebyfoto.se.

Håll filstorleken till mindre än 2 MB/bild för dessa utvärderingsfiler.


Gå också gärna med i vår facebook-grupp: https://www.facebook.com/groups/ossebyfoto/